Om Stacken på Funbo förskola

Stacken är en av fyra avdelningar på Funbo förskola.

Förskolan ligger ca 10 km utanför Uppsala, omgiven av Funbo kyrka, Funbo skola, jordbruksmark och skog. Vi har också en liten å och Funbosjön alldeles i närheten. Förskolan startade i augusti 2005 och lokalerna är stora, luftiga och ändamålsenliga. Vi har ett stort rörelserum som även skolan använder till gymnastik och lek. Gården är mycket stor med fria gräsytor, lekredskap och en inhängnad skogsdunge. I köket har vi vår egen kokerska som lagar mat till oss.

På Stacken går 2-3 åringarna. Barnen är födda 2012 (elva stycken) och 2013 (åtta stycken). Vi har sju flickor och tolv pojkar.

Vi som arbetar på Stacken är:

Heidi Andersson, barnskötare

Inger Skantz, barnskötare

och jag, Katarina Eriksson (Kicki), förskollärare

På Funbo förskola arbetar vi i åldershomogena grupper (eller så åldersnära det går). På Kotten går barnen som är 1-2 år. På Stacken går i år 2-3 åringarna. På Trädet går i år 3-4 åringarna och på Stubben går 5-åringarna. Rent praktiskt går det inte alltid att hålla grupperna strikt åldershomogena, men vårt mål är att ha så åldersuppdelat det bara är möjligt.

Vi flyttar med barnen till nästa avdelning varje år. Det främjar synen på förskolan som en helhet. Alla kommer att tillbringa ett år på varje avdelning så hela förskolan är allas angelägenhet. Avdelningarnas miljö och material är också anpassade efter åldersgrupp på barnen. Och för barnen blir det en tydlig utveckling och nya utmaningar att flytta ”upp” varje år.

Årets tema för alla förskolor i enheten (Funbo, Länna, Almunge och Knutby) kallar vi för ”Barns lekvärldar i ett mångfaldsperspektiv” och grundar sig på alla variationer av barns lek och därmed lärande, upplevelser och erfarenheter genom lek, samt interkulturalitet. Vi utgår från det vi ser och hör att barnen gör och utformar sedan projekt och utmaningar utifrån detta.

Vi har blivit kvalitetsgranskade och certifierade med 92 poäng enligt Qualis.

I vår enhet arbetar vi utifrån gemensamt formulerade mål:

Normer & värden – Att ge alla barn samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen. Att uppleva demokrati och allas lika värde.

Kommunikation – Att ge barnen rika möjligheter att kommunicera på olika sätt i olika former genom ett utvidgat språkbegrepp.

Matematik- att ge barnen rika möjligheter att utveckla förmågan att undersöka, reflektera och pröva olika problemlösningar och använda matematik i olika sammanhang.

Naturvetenskap och teknik – Att ge barnen rika möjligheter att reflektera om och utforska naturvetenskap och teknik.

Estetiskt skapande – Att ge barnen rika möjligheter att uttrycka sina tankar och reflektioner över sitt eget lärande i olika skapande processer.

Hållbar utveckling – Att ge barnen rika möjligheter att utveckla sin förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp.

 

Vår image: Vi vill vara en förskola med ett brett utbud av aktiviteter och prova på-upplevelser.

Det hoppas jag denna blogg kan ge en bild av.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s